ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ. 94 (ΦΕΚ 75) της 10ης Μαρτίου 2000. το ΚΕΠΕ χορηγεί «υποτροφία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην οικονομική επιστήμη σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 40652/676/10.12.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 1113/Β).

 

Η ανακοίνωση για την ημερομηνία διενεργείας εξετάσεως στην μικροοικονομική, μακροοικονομική και οικονομετρία για την υποτροφία αναρτάται στις αρχές της ανοίξεως. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την παροχή της υποτροφίας την τελευταία διετία.