ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΠΕ

Όνομα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

kepe@kepe.gr

210-3676304

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γραμματεία)​

kepe@kepe.gr

210-3676402, 210-3676404​

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Διευθυντής)

gpsych@kepe.gr

210-3676350

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Γραμματεία)

dd@kepe.gr

210-3676345

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Προϊσταμένη)

kounelaki@kepe.gr

210-3676411

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

publications@kepe.gr

210-3676358

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

kpkepe@kepe.gr

210-3676343

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

library@kepe.gr

210-3676358-60

ΘΥΡΩΡΕΙΟ

210-3676311, 210-3676312

ΕΛΟΚΕΠΕ

kounelaki@kepe.gr, gpsych@kepe.gr

210-3676411, 210-3676350

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ