ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΠΕ

ΣΕΙΡΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΣΕΙΡΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΕΙΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ