Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Οκτωβρίου 2023

 

Ο δείκτης KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» είναι ένας δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας, ο οποίος υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap και αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς. Ο δείκτης κατασκευάστηκε από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Καθηγητή Κ. Συριόπουλο.

 

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV αυξήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, φτάνοντας το 32,38% στις 31/10/2023 από 28,12% στις 29/9/2023. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε, φτάνοντας το 31,16% τον Οκτώβριο του 2023 από 27,82% τον Σεπτέμβριο του 2023. Στις 31/10/2023 ο δείκτης ήταν στο επίπεδο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,38%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

 

Για το διάγραμμα πατήστε εδώ.

 

Αναλυτικότερα για τον δείκτη…