Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Μαΐου 2024

 

Ο δείκτης KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» είναι ένας δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας, ο οποίος υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap και αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς. Ο δείκτης κατασκευάστηκε από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Καθηγητή Κ. Συριόπουλο.

 

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Μάιο του 2024, φτάνοντας το 24,32% στις 31/5/2024 από 26,70% στις 30/4/2024. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε, φτάνοντας το 25,83% τον Μάιο του 2024 από 26,32% τον Απρίλιο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,20%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Για το διάγραμμα πατήστε εδώ.

 

Αναλυτικότερα για τον δείκτη…