ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΑΡ. 1. ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π. Προδρομίδης, Α. Μαρσέλλου, Β. Μπέλλης, Φ. Οικονόμου, Ι. Ρεζίτη, Ν. Ροδουσάκης, Χ. Σταμούλης, Α. Χύμης. 2024  | ISBN: 978-960-341-135-2 e-ISBN: 978-960-341-134-5  

No more posts to show