ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στη Σειρά «ΕΚΘΕΣΕΙΣ» δημοσιεύονται συνθετικές ερευνητικές εργασίες με κλαδική, περιφερειακή ή εθνική διάσταση που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα και συστηματικά τις εξελίξεις, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και προοπτικές, καθώς και τις κατευθύνσεις πολιτικής στο ερευνώμενο θέμα.

No more posts to show

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Χρήστος Αληπραντής

Research Fellow, European domestic security and policing

Jens Bastian

Senior Policy Advisor; Independent Economic Consultant

Ioannis N. Grigoriadis

Senior Research Fellow, Head, Turkey Programme; Editor-in-Chief, Journal of Southeast European and Black Sea Studies