ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια της σύστασης και συγκρότησης από το ΚΕΠΕ του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας κάθε χρόνο εκδίδεται η Ετήσια Έκθεση Παραγωγικότητας για την Ελλάδα.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Χρήστος Αληπραντής

Research Fellow, European domestic security and policing

Jens Bastian

Senior Policy Advisor; Independent Economic Consultant

Ioannis N. Grigoriadis

Senior Research Fellow, Head, Turkey Programme; Editor-in-Chief, Journal of Southeast European and Black Sea Studies