ΜΕΛΕΤΕΣ

Στη Σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ» δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που διερευνούν αναλυτικά συγκεκριμένα επιστημονικά ερωτήματα χρησιμοποιώντας το αναγκαίο θεωρητικό, μεθοδολογικό και βιβλιογραφικό υπόβαθρο.
No more posts to show

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Χρήστος Αληπραντής

Research Fellow, European domestic security and policing

Jens Bastian

Senior Policy Advisor; Independent Economic Consultant

Ioannis N. Grigoriadis

Senior Research Fellow, Head, Turkey Programme; Editor-in-Chief, Journal of Southeast European and Black Sea Studies