ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

Οι «Οικονομικές Εξελίξεις» αποτελούν το τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Το περιοδικό εκδίδεται τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, σε δύο γλώσσες, και συγκεκριμένα στα ελληνικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε τεύχος αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο δημοσιεύονται άρθρα τακτικής επισκόπησης των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών της οικονομίας, που γράφονται από ερευνητές του ΚΕΠΕ. Στο δεύτερο περιλαμβάνονται εκτενέστερα άρθρα που αφορούν στην ανάλυση/διερεύνηση επίκαιρων οικονομικών θεμάτων, τα οποία δημοσιεύονται κατόπιν διαδικασίας κρίσης. Η υποβολή άρθρων για το δεύτερο μέρος είναι ανοικτή στην επιστημονική κοινότητα.

ISSN 1109-6284 (Έντυπο) ISSN 2623-3681 (Ηλεκτρονικό)

 

Οι «Οικονομικές Εξελίξεις» αποτελούν το τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Το περιοδικό εκδίδεται τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, σε δύο γλώσσες, και συγκεκριμένα στα ελληνικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε τεύχος αποτελείται από δύο μέρη.

 

Στο πρώτο δημοσιεύονται άρθρα τακτικής επισκόπησης των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών της οικονομίας, που γράφονται από ερευνητές του ΚΕΠΕ. Στο δεύτερο περιλαμβάνονται εκτενέστερα άρθρα που αφορούν στην ανάλυση/διερεύνηση επίκαιρων οικονομικών θεμάτων, τα οποία δημοσιεύονται κατόπιν διαδικασίας κρίσης. Η υποβολή άρθρων για το δεύτερο μέρος είναι ανοικτή στην επιστημονική κοινότητα.

 

Υποβολή Άρθρων (Οδηγίες υποβολής)

Επικοινωνία: GreekEconomicOutlook@kepe.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Χρήστος Αληπραντής

Research Fellow, European domestic security and policing

Jens Bastian

Senior Policy Advisor; Independent Economic Consultant

Ioannis N. Grigoriadis

Senior Research Fellow, Head, Turkey Programme; Editor-in-Chief, Journal of Southeast European and Black Sea Studies