Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Προκηρύξεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΠΕ

Ίδρυση ΚΟΕ

Ίδρυση του ΚΕΠΕ με την αρχική του μορφή ΚΟΕ

1959

Κ.Ε.Π.Ε.

Ο οργανισμός μετονομάζεται σε ΚΕΠΕ

1974

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Εκλέγεται πρόεδρος ο Ανδρέας Παπανδρέου

1983

ΕΡΕΥΝΑ

Το μεγαλύτερο έργο του οργανισμού είναι εδώ

1996

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ

Το ΚΕΠΕ παίζει σπουδαίο ρόλο στην κρίση του 2010

2011

No. 83. GOODS EXPORTS OF GREECE: PERFORMANCE, SPECIALIZATION AND DIFFERENTIATION

No. 83. GOODS EXPORTS OF GREECE: PERFORMANCE, SPECIALIZATION AND DIFFERENTIATION

No. 81. EXCLUSIVE TAXES ON TOBACCO PRODUCTS AND ALCOHOLIC BEVERAGES IN GREECE: REVENUE AND ELASTICITY

No. 82. AGGLOMERATION ECONOMIES AND PRODUCTIVITY IN THE EU REGIONS

No. 82. AGGLOMERATION ECONOMIES AND PRODUCTIVITY IN THE EU REGIONS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ