ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

10 Οκτωβρίου 2019. Μια ποσοτική ανάλυση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, 2004-2016

Π. Προδρομίδης, Λ.  Ζαγγελίδης

17 Απριλίου 2019. H τραπεζική χρηματοδότηση της εγχωρίου παραγωγής μετά το πρώτο μνημόνιο, Ιουν.2010-Δεκ.2018

Π. Προδρομίδης

23 Μαΐου 2018. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα: Έσοδα και ελαστικότητες

Αικ. Τσούμα, Ι. Κουντούρη, Φ. Οικονόμου, Γ. Παναγόπουλου, Γ. Σκίντζη

20 Σεπτεμβρίου 2017. Χρέος, Φορολογία και Ασφαλιστικό Σύστημα: Μια εναλλακτική πρόταση

Ν. Χριστοδουλάκης

31 Μαιου 2017. H αγορά βιβλίου στην Ελλάδα: Το ζήτημα της ενιαίας τιμής βιβλίου

Α. Κοντόλαιμου, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Π. Προδρομίδης

26 Απριλίου 2017. Προσδιορίζοντας τις τοπικές αγορές εργασίας της Ελλάδος από τις ροές εργαζομένων από τους συνήθεις τόπους κατοικίας στους συνήθεις τόπους εργασίας

Π. Προδρομίδης

3 Φεβρουαρίου 2016. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας στις παγκόσμιες αγορές: η περίπτωση των φρέσκων βρώσιμων και μη βρώσιμων αγροτικών προϊόντων

Π. Παρασκευαΐδης

21 Ιανουαρίου 2016. Atmospheric Pollution in Rapidly Growing Industrial Cities: Spatial Policies and Land Use Patterns

Ευθ. Κυριακοπούλου

12 Μαΐου 2015. Επεκτείνοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Δημόσια Διοίκηση

P. D`Anselmi (Tor Vergata – Rome), Α. Χύμης

Στιγμιότυπα

Chym 1.jpgChym 2.jpgChym 3.jpgChym 4.jpgChym 5.jpg

21 Απριλίου 2015. Ανάλυση δικτύου των διακλαδικών σχέσεων και των κλάδων κλειδιών της ελληνικής οικονομίας

Θ. Τσέκερης

Στιγμιότυπα

Tsek 1.jpgTsek 2.jpgTsek 3.jpgTsek 4.jpgTsek 5.jpgTsek 6.jpgTsek 7.jpg

Σελίδα 1 από 20