ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

8 Iανουαρίου 2015. Διασπορά προσδοκιών στα δικαιώματα προαίρεσης και προβλεψιμότης των αποδόσεων των μετοχών

Π. Ανδρέου (Τεχνολογικό Π. Κύπρου)

17 Δεκεμβρίου 2014. Χρηματοοικονομική ανάπτυξη και μακροοικονομική σταθερότητα – Μαθήματα από την Ελλάδα

Δ. Βαγιανός (LSE)

Στιγμιότυπα

Vagianos 1.jpgVagianos 2.jpgVagianos 3.jpgVagianos 4.jpgVagianos 5.jpgVagianos 6.jpgVagianos 7.jpgVagianos 8.jpg

4 Δεκεμβρίου 2014. Μαθήματα από την αναδιάρθρωση χρέους του 2012

M. Ξαφά (Ε.F. Consulting)

28 Νοεμβρίου 2014. Καθοριστικοί παράγοντες επιδόσεων των Ελληνικών Εξαγωγών

Π. Μονοκρούσος (Εurobank)

Στιγμιότυπα

Mon 1.jpgMon 2.jpgMon 3.jpgMon 4.jpgMon 5.jpg

6 Νοεμβρίου 2014. Ο διπλός κίνδυνος στην Ευρωζώνη: αποεπένδυση και ανεργία

Ν. Χριστοδουλάκης (ΟΠΑ)

Στιγμιότυπα

Xrist_01.jpgXrist_02.jpgXrist_03.jpgXrist_04.jpg

22 Οκτωβρίου 2014. Ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας στον διεθνή και τον ελληνικό τουρισμό

N. Βαγιονής και Σ. Σκούλτσος

Στιγμιότυπα

BagSko_1.JPGBagSko_2.JPGBagSko_3.JPGBagSko_4.JPGBagSko_5.JPGBagSko_6.JPG

1 Οκτωβρίου 2014. Εθνική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και θεσμικές συνθήκες: μια διερευνητική μελέτη

Α. Χύμης

Στιγμιότυπα

Chy_1.jpgChy_2.jpgChy_3.jpgChy_4.jpgChy_5.jpg

4 Αυγούστου 2014. Επενδυτικό συναίσθημα, συντελεστές ρίσκου και κόστος ιδίων κεφαλαίων

Ι. Δούκας (Old Dominion U., Cambridge U.)

Στιγμιότυπα

D1 IMGP0600 1.jpgD2 IMGP0638 1.jpgD3 IMGP0643 1.jpgD4 IMGP0647 1.jpgD5 IMGP0613 1.jpgD6 IMGP0675 1.jpg

21 Ιουλίου 2014. Η φορολογική πολιτική στα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα, τα έσοδα του δημοσίου και το λαθρεμπόριο

Γ. Σκίντζη και Φ. Οικονόμου

Στιγμιότυπα

Kap1_IMGP0486 1.jpgKap2_IMGP0490 1.jpgKap3_IMGP0531 1.jpgKap4_IMGP0507 1.jpgKap5_IMGP0526 1.jpgKap6_IMGP0570 1.jpgKap7_IMGP0579 1.jpgKap8_IMGP0588 1.jpg

10 Ιουλίου 2014. Φούσκες περιουσιακών στοιχείων και μακροοικονομικοί κινδύνοι

A. Mάλλιαρης (Π. Loyola του Chicago)

Στιγμιότυπα

Mal_01.JPGMal_02.JPGMal_03.JPGMal_04.JPGMal_05.JPGMal_06.JPGMal_07.jpgMal_08.jpgMal_09.jpgMal_10.jpgMal_11.jpgMal_12.jpg

Σελίδα 1 από 19