ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

7 Μαΐου 2009. Public Spending in the Greek Transport Sector: Inter-modal Competition and Spatial Effects

Θ.Τσέκερης

30 Απριλίου 2009. The Emerging BRIC Economies: Evidence from the Interest Rate Transmission Mechanism

Π.Βλάμης, Σ. Καραγιάννης, Ι. Παναγόπουλος

9 Απριλίου 2009. Ξενοδοχεία Πολυτελείας στην Ελλάδα: Δυναμική και Αναπτυξιακές Δυνατότητες

Ν. Βαγιονής, Μ. Πανοπούλου, Β. Καφούρος, Ε. Κασιμάτη

2 Απριλίου 2009. Modeling the bank lending behavior in a capital regulated framework

Ι. Παναγόπουλος, A. Σπηλιώτης (ΤτΕ), Στ. Καραγιάννης

26 Μαρτίου 2009. The Rising Giant in the World Trade System: Is There a China-Effect for Greek Exports?

Κ. Βογιατζόγλου

12 Μαρτίου 2009. Μεσοπρόθεσμες Τάσεις στις Διεθνείς Αγορές και Οικονομίες

Η. Λεκκός (Τρ. Πειραιώς)

26 Φεβρουαρίου 2009. Η Αναδιανομή Εισοδήματος ως Απάντηση στο Πρόβλημα Κορεσμού της Κατανάλωσης

Χ. Σαββίδης (Πάντειο Π.)

12 Φεβρουαρίου 2009. Hedging Issues in Freight Forward Markets

Ε. Καβουσανός (ΟΠΑ)

6 Φεβρουαρίου 2009. Παρουσίαση βιβλίου του Β.Νότη «Πολυμερείς Εμπορικές Διαπραγματεύσεις: Εμπόριο Υπηρεσιών»

Τ. Γιαννίτσης (ΕΚΠΑ)

 

22 Μαΐου 2008. Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II

Π. Βλάμης