ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

16 Μαΐου 2008. Παρουσίαση βιβλίου του Ι.Παναγόπουλου «Βασιλεία ΙΙ: Περιγραφή και Συνέπειες για το Τραπεζικό Σύστημα»

Χ. Γκόρτσος (Πάντειο Π.)

Στιγμιότυπα

IMG_9086.jpgIMG_9087.jpg

17 Απριλίου 2008. Όψεις της παγκοσμιοποίησης

Π.Ε. Μπαλτζάκης

10 Απριλίου 2008. Aggregation of Producer Durables with Exogenous Technical Change and Endogenous Useful lives

Γ. Μπήτρος (ΟΠΑ)

3 Απριλίου 2008. The dynamic management of financial risks

Ν. Χριστοφίδης (Imperial College London)

28 Μαρτίου 2008. Stochastic shocks of the European and the Greek fluctuations

Ν. Γεωργικόπουλος, Κ. Λέων (Δημοκρίτειο Π. Θράκης)

27 Μαρτίου 2008. Threshold regressions with endogenous variables

Θ. Στέγκος (U. of Guelph)

13 Μαρτίου 2008. Μarket Power and Return to Scale in Greek Manufacturing Industries

Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Χ. Χρήστου

21 Φεβρουαρίου 2008. Παρουσίαση βιβλίου του Κλ. Ευστρατόγλου «Χρηματοδότηση και Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων: Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδος»

Δ. Γιάννος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών)

7 Φεβρουαρίου 2008. Capital vs O.M. spending on infrastructure and their role for U.S. productivity growth

Σ. Καλυβίτης (ΟΠΑ)

24 Ιανουαρίου 2008. The Distributional impact of mortgage interest tax relief in Western Europe

Ε. Ματσαγγάνης (ΟΠΑ)