ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

7 Απριλίου 2014. H δημοσιονομική υποτίμηση ως εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και επίσπευσης της οικονομικής ανάκαμψης των ελλειμματικών χωρών της ευρωζώνης. Μπορεί να λειτουργήσει για την Ελλάδα;

A. Kουτρούλης.

Στιγμιότυπα

Ko3_IGP8181.jpgΚο1_IGP8175.jpgΚο2_IGP8191.jpgΚο4_IGP8186.jpg

 

31 Μαρτίου 2014. Το κόστος ενέργειας και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας

B. Λυχναράς

Στιγμιότυπα

1_IGP7792.jpg2_IGP7838.jpg3_IGP7833.jpg4_IGP7807.jpg

28 Μαρτίου 2014. Ανισότητα μεταξύ εθνοτικών ομάδων

Σ. Μιχαλόπουλος (Βrown U.), A. Alesina (Harvard U.), H. Παπαϊωάννου (London Bus. School)

Στιγμιότυπα

1_IGP7740.jpg2_IGP7702.jpg3_IGP7726.jpg4_IGP7735.jpg5_IGP7727.jpg6_IGP7734.jpg7_IGP7737.jpg

24 Μαρτίου 2014. Οι μακροχρόνιες επιδράσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων στην παραγωγικότητα: Ποσοτικά αποτελέσματα από τις χώρες του ΟΟΣΑ

Σ. Παπαϊωάννου

Στιγμιότυπα

1 papaioannou.jpg2 papaioannou.jpg3 papaioannou.jpg4 papaioannou.jpg5 papaioannou.jpg

21 Μαρτίου 2014. Ένα αίνιγμα για την ανάπτυξη: O ρόλος του ενεργειακού τομέα στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας

Β. Βουδούρης (ΕSCP Europe)

Στιγμιότυπα

1 βουδούρης.jpg2 βουδούρης.jpg3 βουδούρης.jpg4 βουδούρης.jpg5 βουδούρης.jpg6 βουδούρης.jpg

17 Μαρτίου 2014. Μοντέλο προβλέψεων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών με τη χρήση ενός μικρής κλίμακος μακροοικονομικού υποδείγματος

Ι. Παναγόπουλος

Στιγμιότυπα

1 panagopoulos.jpg2 panagopoulos.jpg3 panagopoulos.jpg4 panagopoulos.jpg5 panagopoulos.jpg

11 Μαρτίου 2014. Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του ΚΕΠΕ

Μ. Σφακιανάκης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Στιγμιότυπα

1_IGP1187.JPG2_IGP1194.JPG3_IGP1210a.jpg

10 Μαρτίου 2014. Ο Ρόλος της Ελλάδος στα Βαλκάνια: Οικονομική Δραστηριότητα και Επιπτώσεις της Κρίσης

Ε. Παναγιώτου

Στιγμιότυπα

1_IGP1170a.jpg2_IGP1120a.jpg2_IGP1121a.jpg3_IGP1171a.jpg4_IGP1175a.jpg

28 Φεβρουαρίου 2014. Διεθνείς χρηματοπιστωτικές κρίσεις και το φαινόμενο της διάχυσής τους

Α. Σάμιτας (Π. Αιγαίου)

Στιγμιότυπα

1_samitas.jpg2_samitas.jpg3_samitas.jpg4_samitas.jpg5_samitas.jpg6_samitas.jpg

24 Φεβρουαρίου 2014. Η αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων

Ν. Γεωργικόπουλος

Στιγμιότυπα

1_IGP0867a.jpg2_IGP0870a.jpg3_IGP0930a.jpg4_IGP0901a.jpg5_IGP0926a.jpg