ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

26 Απριλίου 2013. Ανάλυση, Προτάσεις και Μέτρα για την διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Π. Θεοδοσίου (Τεχνολογικό Π. Κύπρου)

Δελτίο Τύπου

Στιγμιότυπα

A_IGP9708.jpgB_IGP9724.jpgC_IGP9698.jpgD_IGP9757.jpgE_IGP9766.jpgF_IGP9746.jpg

22 Απριλίου 2013. The GAMLSS Framework: Modelling Skewness and Kurtosis

Μ. Στασινόπουλος (London M. U.)

27 Ιουλίου 2012. Current issues on Greek, EU, and US economic policies

Ν. Οικονομίδης (Νew York U.) 

 

15 Μαρτίου 2012. Η εξελίξη των τοπικών εισοδημάτων φυσικών προσώπων μεταξύ 2001 και 2008

Π. Προδρομίδης

2 Φεβρουαρίου 2012. The Tax gap as an indicator of fiscal sustainability. Analysis and policy proposals for the case of Greece.

Ι. Μονογυιός

12 Ιανουαρίου 2012. Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιριών.

Ε. Κασιμάτη

15 Δεκεμβρίου 2011. Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος 1825-1940.

Γ. Δερτιλής (EHESS - Paris, ΕΚΠΑ)

10 Νοεμβρίου 2011. Unveiling eurozone's monetary policy behavior under different inflation regimes

Α. Καζάνας

21 Ιουλίου 2011. Debt Sustainability Revisited

Ι. Μονογυιός

13 Ιουλίου 2011. Is 2% an optimal inflation rate? Evidence from the Euro Area

Τ. Ευθυμιάδης