ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

5 Ιουλίου 2011. Threshold cointegration in the Greek milk market

Ι. Ρεζίτη

24 Ιουνίου 2011. Fiscal Policy Reforms in General Equilibrium: the Case of Greece.

Δ. Παπαγεωργίου

22 Ιουνίου 2011. Assessing Long-term Fiscal Dynamics: Evidence from Greece and Belgium

Ε. Κασιμάτη

1 Ιουνίου 2011. Εργαλεία και προτάσεις για την περιφερειακοποίηση του ΕΣΠΑ

Π. Προδρομίδης, Θ. Τσέκερης

25 Μαΐου 2011. Spatial Agglomeration of Manufacturing in Greece

Κ. Βογιατζόγλου, Θ. Τσέκερης

5 Μαΐου 2011. New Consensus Macroeconomics: A Critical Assessment

P. Arestis (U. Cambridge)

Υλικό Παρουσιάσεως

27 Απριλίου 2011. Μακροχρόνιες τάσεις και αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Σ. Παπαϊωάννου

13 Απριλίου 2011. Ο Τομέας των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Β. Λυχναράς

23 Μαρτίου 2011. Recent evidence on taxpayers’ reporting decision in Greece: A quantile regression approach

Ε. Καδίτη, Ε. Νίτση

16 Μαρτίου 2011. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου: προβλήματα και προοπτικές

Π. Βλάμης