ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

15 Δεκεμβρίου 2011. Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος 1825-1940.

Γ. Δερτιλής (EHESS - Paris, ΕΚΠΑ)

10 Νοεμβρίου 2011. Unveiling eurozone's monetary policy behavior under different inflation regimes

Α. Καζάνας

21 Ιουλίου 2011. Debt Sustainability Revisited

Ι. Μονογυιός

13 Ιουλίου 2011. Is 2% an optimal inflation rate? Evidence from the Euro Area

Τ. Ευθυμιάδης

5 Ιουλίου 2011. Threshold cointegration in the Greek milk market

Ι. Ρεζίτη

24 Ιουνίου 2011. Fiscal Policy Reforms in General Equilibrium: the Case of Greece.

Δ. Παπαγεωργίου

22 Ιουνίου 2011. Assessing Long-term Fiscal Dynamics: Evidence from Greece and Belgium

Ε. Κασιμάτη

1 Ιουνίου 2011. Εργαλεία και προτάσεις για την περιφερειακοποίηση του ΕΣΠΑ

Π. Προδρομίδης, Θ. Τσέκερης

25 Μαΐου 2011. Spatial Agglomeration of Manufacturing in Greece

Κ. Βογιατζόγλου, Θ. Τσέκερης

5 Μαΐου 2011. New Consensus Macroeconomics: A Critical Assessment

P. Arestis (U. Cambridge)

Υλικό Παρουσιάσεως