ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

7 Μαΐου 2010. Studying Inflation Differentials Using a DSGE Approach: The Case of Greece

Τ. Ευθυμιάδης

10 Μαρτίου 2010. Παρουσιάσεις δύο βιβλίων

Της Θ.Ζερβού «Η Εξέλιξη και Προβληματισμός για τη Βιωσιμότητα του Συνταξιοδοτικού Συστήματος» από τον Χ. Σκιαδά (ΙΚΑ). Των Λ.Αθανασίου, Θ.Ζερβού και Α.Κώτση «Οικονομική και Δημογραφική Βιωσιμότητα του Κοινωνικοασφλιστικού συστήματος» από τον Π. Τήνιο (Π. Πειραιώς).

Στιγμιότυπα

1IMG_3858.JPG2IMG_3865.JPG3IMG_3862.JPG4IMG_3872.JPG5IMG_3874.JPG6IMG_3875.JPG

2 Ιουνίου 2009. Παρουσίαση βιβλίου του Π. Προδρομίδη «The spatial distribution of male and female employment and unemployment in Greece»

Ι. Ψυχάρης (Πάντειο Π.)

Υλικό παρουσιάσεως

28 Μαΐου 2009. Κίνητρα των Επενδυτικών Νόμων στην Ελλάδα

Ε. Αθανασίου

21 Μαΐου 2009. Οικονομικοί Δείκτες για την Ελλάδα

Α. Τσούμα

14 Μαΐου 2009. Agricultural Payments, Land Concentration and Economic Efficiency in the Greek Agricultural Sector

Ε.Καδίτη, Ε. Νίτση

7 Μαΐου 2009. Public Spending in the Greek Transport Sector: Inter-modal Competition and Spatial Effects

Θ.Τσέκερης

30 Απριλίου 2009. The Emerging BRIC Economies: Evidence from the Interest Rate Transmission Mechanism

Π.Βλάμης, Σ. Καραγιάννης, Ι. Παναγόπουλος

9 Απριλίου 2009. Ξενοδοχεία Πολυτελείας στην Ελλάδα: Δυναμική και Αναπτυξιακές Δυνατότητες

Ν. Βαγιονής, Μ. Πανοπούλου, Β. Καφούρος, Ε. Κασιμάτη

2 Απριλίου 2009. Modeling the bank lending behavior in a capital regulated framework

Ι. Παναγόπουλος, A. Σπηλιώτης (ΤτΕ), Στ. Καραγιάννης