28 Ιουνίου 2013. Responsibilities of government and the limitations of relying on government

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α. Hillman (Bar Ilan U. - Tel Aviv)

Δελτίο Τύπου

Στιγμιότυπα

A_IGP2926.jpgB_IGP2927.jpgC_IGP2920.jpgD_IGP2958.jpgE_IGP2963.jpg