12 Ιουλίου 2013. Ανεργία των νέων: Γιατί είναι τόσο υψηλή και πού πάμε μετά;

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χ. Πισσαρίδης (LSE , Π. Kύπρου∙ κάτοχος βραβείου Nobel)

Δελτίο Τύπου

Υλικό Παρουσιάσεως

Εικονοσκόπηση

Στιγμιότυπα

A_IGP0027.jpgB_IGP9989.jpgC_IGP0058.jpgD_IGP0002.jpgE_IGP0003.jpgF_IGP0004.jpgG_IGP0049.jpgH_IGP0050.jpgI_IGP0059.jpgJ_IGP9969.jpgK_IGP0066.jpgL_IGP0071.jpg