Εκτύπωση αυτής της σελίδας

22 Μαρτίου 2005. Παρουσίαση του τιμητικού τόμου για τα 45 έτη του ΚΕΠΕ «Δοκίμια Οικονομικής Ανάλυσης»

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Θ. Λιανός (ΟΠΑ), I. Mουρμούρας (Π. Μακεδονίας), Α. Ατζουλάτος (Π. Πειραιώς)

Εισαγωγή

Υλικό Παρουσιάσεως

Στιγμιότυπα

0 img.jpg1 img.jpg3 img.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.