15 Δεκεμβρίου 2011. Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος 1825-1940.

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Γ. Δερτιλής (EHESS - Paris, ΕΚΠΑ)