1 Ιουνίου 2011. Εργαλεία και προτάσεις για την περιφερειακοποίηση του ΕΣΠΑ

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Π. Προδρομίδης, Θ. Τσέκερης