6 Αυγούστου 2013. Συμφιλιώνοντας τον Milton Friedman με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και προχωρώντας την ένα βήμα μπροστά

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

P. D'Anselmi (Tor Vergata - Rome), Α. Χύμης

Στιγμιότυπα

1_DSC01094.JPG2_DSC01101.JPG3_DSC01092.JPG4_DSC01069.JPG