9 Ιουνίου 2010. Applying regression quantiles to farm efficiency estimation

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ε. Νίτση, Ε. Καδίτη