21 Μαΐου 2010. A review of factor models for academic and policy research

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Γ. Καπετάνιος (Queen Mary U.)