9 Ιανουαρίου 2014. Παρουσίαση του «Δείκτη Φόβου για την Ελλάδα»

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χ. Σταϊκούρας (Αναπλ. Υπ. Οικoνομικών, ΟΠΑ),  Κ. Συριόπουλος (Π. Πατρών), Ν. Φίλιππας.

Δελτίο Τύπου

Στιγμιότυπα

1_PAS_1152.jpg2_PAS_1132.jpg2_PAS_1146.jpg3_PAS_1143.jpg4_PAS_1176.jpg5_PAS_1161.jpg6_PAS_1194.jpg7_PAS_1237.jpg8_PAS_1212.jpg9_PAS_1223.jpg