27 Μαρτίου 2008. Threshold regressions with endogenous variables

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Θ. Στέγκος (U. of Guelph)