21 Φεβρουαρίου 2008. Παρουσίαση βιβλίου του Κλ. Ευστρατόγλου «Χρηματοδότηση και Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων: Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδος»

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Δ. Γιάννος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών)