12 Οκτωβρίου 2006. Corporate ownership structure and firm performance: Evidence from Greek firms

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Σ. Λαζαρέτου (ΤτΕ), Π. Καπόπουλος (Εμπορική Τρ.)