6 Απριλίου 2006. Αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης ανέργων

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Κ. Ευστρατόγλου