9 Ιουνίου 2005. Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Καινοτομικής Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Δ. Κάζης, Θ. Τσαγκούρης