25 Νοεμβρίου 2004. Unit root testing against nonlinear alternatives that allow multiple equilibria

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ι. Βενέτης