15 Φεβρουαρίου 2005. Παρουσίαση βιβλίου της Θ. Ζερβού «Χρηματοδότηση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος 1981-2000»

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Κ. Αναγνωστόπουλος (Εθνική Αναλογιστική Αρχή)