21 Μαρτίου 2014. Ένα αίνιγμα για την ανάπτυξη: O ρόλος του ενεργειακού τομέα στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Β. Βουδούρης (ΕSCP Europe)

Στιγμιότυπα

1 βουδούρης.jpg2 βουδούρης.jpg3 βουδούρης.jpg4 βουδούρης.jpg5 βουδούρης.jpg6 βουδούρης.jpg