28 Μαρτίου 2014. Ανισότητα μεταξύ εθνοτικών ομάδων

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Σ. Μιχαλόπουλος (Βrown U.), A. Alesina (Harvard U.), H. Παπαϊωάννου (London Bus. School)

Στιγμιότυπα

1_IGP7740.jpg2_IGP7702.jpg3_IGP7726.jpg4_IGP7735.jpg5_IGP7727.jpg6_IGP7734.jpg7_IGP7737.jpg