21 Ιουλίου 2014. Η φορολογική πολιτική στα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα, τα έσοδα του δημοσίου και το λαθρεμπόριο

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Γ. Σκίντζη και Φ. Οικονόμου

Στιγμιότυπα

Kap1_IMGP0486 1.jpgKap2_IMGP0490 1.jpgKap3_IMGP0531 1.jpgKap4_IMGP0507 1.jpgKap5_IMGP0526 1.jpgKap6_IMGP0570 1.jpgKap7_IMGP0579 1.jpgKap8_IMGP0588 1.jpg