22 Οκτωβρίου 2014. Ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας στον διεθνή και τον ελληνικό τουρισμό

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

N. Βαγιονής και Σ. Σκούλτσος

Στιγμιότυπα

BagSko_1.JPGBagSko_2.JPGBagSko_3.JPGBagSko_4.JPGBagSko_5.JPGBagSko_6.JPG