Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1 Οκτωβρίου 2014. Εθνική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και θεσμικές συνθήκες: μια διερευνητική μελέτη

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α. Χύμης

Στιγμιότυπα

Chy_1.jpgChy_2.jpgChy_3.jpgChy_4.jpgChy_5.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.