16 Ιανουαρίου 2015. Ειδική εκδήλωση παρουσιάσεως και επιβραβεύσεως εργασιών τριών υποψηφίων διδακτόρων

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α. Παπαδόπουλος (ΟΠΑ), Α. Τριανταφύλλου (ΕΚΠΑ), Π. Λάππας (ΟΠΑ)

Στιγμιότυπα

didakt 01.jpgdidakt 02.jpgdidakt 03.jpgdidakt 04.jpgdidakt 05.jpgdidakt 06.jpgdidakt 07.jpgdidakt 08.jpgdidakt 09.jpgdidakt 10.jpg