17 Μαρτίου 2015. O ρόλος της αβεβαιότητος στις επενδύσεις: μια έρευνα βάσει στοιχείων της αγοράς κατοικίας έξι χωρών του ΟΟΣΑ

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μ. Χονδροκούκη (ΟΠΑ)

Στιγμιότυπα

Hondr 1.jpgHondr 2.jpg