21 Απριλίου 2015. Ανάλυση δικτύου των διακλαδικών σχέσεων και των κλάδων κλειδιών της ελληνικής οικονομίας

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Θ. Τσέκερης

Στιγμιότυπα

Tsek 1.jpgTsek 2.jpgTsek 3.jpgTsek 4.jpgTsek 5.jpgTsek 6.jpgTsek 7.jpg