31 Μαιου 2017. H αγορά βιβλίου στην Ελλάδα: Το ζήτημα της ενιαίας τιμής βιβλίου

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α. Κοντόλαιμου, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Π. Προδρομίδης