7 Νοεμβρίου 2013. Η Ελληνική Οικονομία ανάμεσα στο χθες και στο αύριο: οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Κ. Μίχαλος (ΕΒΕΑ)

Δελτίο Τύπου

Στιγμιότυπα

1_IGP7971.jpg2_IGP7970.jpg3_IGP7984.jpg4_IGP8007.jpg