ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ-ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 
ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΜΗΝΥΜΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία ahudmagy Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!