Εκτύπωση αυτής της σελίδας

B. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική

Κατηγορία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική

• Δημοσιονομική πολιτική

• Η διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους

• Το φορολογικό σύστημα

• Νομισματική πολιτική και ευρωζώνη

 

Συντονιστής

Δρ. Βλάμης Πρόδρομος

Μέλη:

Δρ. Νίτση Ελισάβετ

Δρ. Κωνσταντακοπούλου Ιωάννα