16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014