2015_07 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015