2015_09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠΕ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015