2015_10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015